ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο Κόκκινος Κατάλογος Ελλάδας περιλαμβάνει
 τις αξιολογήσεις κινδύνου για περίπου 11.500 είδη.

Περίπου το 21,5% των ειδών αξιολογήθηκαν ως απειλούμενα

ΕΝΤΟΜΑ

0 %
ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ
0 %

ΦΥΤΑ

0 %

ΓΑΣΤΡΟΠΟΔΑ

0 %

ΜΥΚΗΤΕΣ

0 %

ΠΤΗΝΑ

0 %

"Σήμερα, με το πολύτιμο εργαλείο του Κόκκινου Καταλόγου Ελλάδας μπορούμε να προστατεύουμε τη μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα αποτελεσματικότερα. "

Ανακαλύψτε τα είδη του κόκκινου καταλόγου μέσα από τα video του ΟΦΥΠΕΚA

Τι είναι ο κόκκινος κατάλογος Ελλάδας​

Ο Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων ειδών της Ελλάδας είναι ένα εμβληματικό έργο για την προστασία και διαχείριση της ελληνικής φύσης.

Μέσω του έργου αυτού ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δημιούργησε ένα δίκτυο από 140 Έλληνες και ξένους επιστήμονες, οι οποίοι με την συνεργασία και την υποστήριξη της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρησης της Φύσης (IUCN), της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας (ΕΖΕ) και της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ) αξιολόγησαν πάνω από 11.000 είδη ζώων, φυτών και μυκήτων και τα κατέταξαν σε κατηγορίες κινδύνου εξαφάνισης.

Τα δεδομένα του Κόκκινου Καταλόγου συνιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς με βάση αυτά θα σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις διατήρησης και πολιτικές προστασίας για τη διαφύλαξη της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας και την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών της πόρων.

Το σύνολο των ειδών του Κόκκινου Καταλόγου Ελλάδας αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), ενώ όλα τα ενδημικά είδη της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του έργου θα αποτελέσουν σταδιακά μέρος του παγκόσμιου κόκκινου καταλόγου απειλούμενων ειδών της IUCN. Ο Κόκκινος Κατάλογος Ελλάδας, σε αντιστοιχία με τον Διεθνή Κόκκινο Κατάλογο (IUCN Red List), αποτελεί πλέον μια ανοιχτή σε όλους βάση δεδομένων, του διασφαλίζοντας την πρόσβαση στην επιστημονική γνώση για τα είδη χλωρίδας και πανίδας σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα είδη του κόκκινου καταλόγου

Πίννα

Pinna nobilis  Μη ενδημικό Κατηγορία κινδύνου: CR-Critically Endangered Αξιολογητές:

Read More

Φυσητήρας

Physeter macrocephalus Μη ενδημικό Κατηγορία κινδύνου: Κινδινεύον (ΕΝ) Αξιολογητής:

Read More

Οι κατηγορίες του Κόκκινου Καταλόγου Ελλάδας

Η αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης ενός είδους με βάση τα κριτήρια της  Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης της Φύσης (International Union for Conservation of Nature – IUCN) μπορεί να γίνει σε παγκόσμιο, περιφερειακό, ή/και εθνικό επίπεδο.

Τα ενδημικά είδη της Ελλάδας αξιολογήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και συνιστούν μέρος και του διεθνούς κόκκινου καταλόγου, ενώ τα μη ενδημικά είδη  αξιολογήθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

Τα περίπου 3.000 ενδημικά είδη της Ελλάδας αξιολογήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο και συνιστούν μέρος του διεθνούς κόκκινου καταλόγου, ενώ τα μη ενδημικά είδη  αξιολογήθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες Τοπικώς Εξαφανισθέν (RE) και Κριτήρια μη εφαρμόσιμα (NA) αφορούν αποκλειστικά κατηγορίες ειδών που αξιολογούνται σε εθνικό
επίπεδο.
Στο πλαίσιο του Κόκκινου Καταλόγου ένα είδος θεωρείται απειλούμενο όταν εντάσσεται σε κάποια από τις τρεις κατηγορίες: Κρισίμως Κινδυνεύον (CR), Κινδυνεύον (EN) ή Τρωτό (VU).
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Πώς να γίνεται η αναφορά στη βάση δεδομένων :

Natural Environment and Climate Change Agency (NECCA) (2024).
The Greek Red List of Threatened Species.
Athens, Greece. Available at redlist.necca.gov.gr, accessed
(dd/mm/yyyy)

Πώς να γίνεται αναφορά στις αξιολογήσεις:

Author(s)’ name. Species name.
The Greek Red List of Threatened Species (2024),
Available at redlist.necca.gov.gr, accessed
(dd/mm/yyyy)